Referensprojekt

Gävle

FAKTA

Upphandlare; Dristigheten Holding AB och HMB.

Jag har utfört färgsättningen i trapphusen och en mosaikvägg i entrén.

Se mosaiken under rubriken AKTUELLT